Skip to main content
Úřední deska COLOR Studio stav ke dni 24.02.2024
Úvodní text k úřední desce - zde můžete mít napsáno, kde občané najdou aktuální vyvěšené dokumenty - třeba po pravé straně obecního úřadu.

Běží pod PHP 8.1.2 na JOOMLA 4.4x

Vyvěšeno
Sejmuto
Název / anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev. č. Kategorie
11.02.2024
29.02.2024
nový test /

nová anotace, zařazeno do rozpočtu

456/2024 Rozpočet
03.02.2024
nikdy
test 4.2.2024ŠŠČŘŘŘŽŽ / text anotace 123456 Obecně závazné vyhlášky
10.10.2017
nikdy
DEMO Rozpočet Městyse /
Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na tomto odkazu a nahlédnout do jeho listinné podoby je možné na DEMO úřadě
Rozpočet
11.05.2015
nikdy
DEMO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce 66/2015 Obecně závazné vyhlášky
07.05.2016
nikdy
DEMO Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 65/2015 Obecně závazné vyhlášky
03.05.2016
nikdy
DEMO Veřejná vyhláška /
Finanční úřad Obecníkov
21/2016 Veřejné vyhlášky
29.04.2016
nikdy
DEMO Záměr budoucího prodeje pozemků - Obecníkový potok /
Obecní úřad Obecníkov
20/2016 Testovací1
29.04.2016
nikdy
DEMO Záměr směny před č.p. 49 / Obecní úřad Obecníkov 19/2016 Majetkové záměry
21.04.2016
nikdy
Opatření obecné povahy-stanovení přech.úpravy provozu /
Městský úřad Obecníkov
18/2016 Testovací1
20.04.2016
nikdy
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce /
Obecní úřad Obecníkov
17/2016 Testovací1
20.04.2016
nikdy
DEMO Usnesení soudního exekutora /
Exekutorský úřad Obecníkov
16/2016 Testovací1
04.04.2016
nikdy
DEMO Oznámení o zahájení obnově katastrálního operátu /
DEMO Katastrální úřad pro Obecníkov
13/2016 Testovací1
29.03.2016
nikdy
DEMO 8.výzva k předkládání žádostí o udělení značky "Obecníkov" /
Obecníkov
11/2016 Testovací1
04.03.2016
nikdy
DEMO Záměr pachtu p.č. 790, 577, 1239 /
Obecní úřad Obecníkov
10/2016 Testovací1
02.03.2016
nikdy
Výzva k podání nabídky kácení stromu u č.p. 81 /
Obec DEMO
9/2016 Testovací1
24.02.2016
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí /
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
6/2016 Testovací1
24.02.2016
nikdy
DEMODražební vyhláška / DEMO Exekutorský úřad Obecníkov 5/2016 Majetkové záměry
08.02.2016
nikdy
DEMO Dražební vyhláška 4/2016 Testovací1
Elektronická úřední deska 4.1.0 developed Pavel Náplava