Skip to main content
2024-07-15Úřední deska COLOR Studio stav ke dni 16.07.2024
Úvodní text k úřední desce - zde můžete mít napsáno, kde občané najdou aktuální vyvěšené dokumenty - třeba po pravé straně obecního úřadu.

Běží pod PHP 8.1.2 na JOOMLA 4.4x

Testovací1
Rozpočet
Veřejné vyhlášky
Majetkové záměry
Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 4.1.0 developed Pavel Náplava