Nástroje pro usnadnění přístupu

Obchodní podmínky pro webhostingové služby

Provozovatel

Provozovatelem webhostingové služby je Ing. Pavel Náplava - COLOR Studio, sídlem B. Smetany 1446, 725 25 Polanka nad Odrou,
korespondenční adresa: B. Smetany 1446, 725 25 Polanka nad Odrou
provozovna: B. Smetany 1446, 725 25 Polanka nad Odrou 
IČO: 47831294 (dále jen provozovatel), DIČ: CZ6008281873.

Uživatel

Uživatelem webhostingové služby může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba, sdružení nebo klub se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenska (dále jen uživatel). Uživatelem se osoba nebo subjekt stane provedením objednávky na stránkách http://www.colorstudio.cz/.

Předmět služby

Provozovatel poskytuje webhostingové služby. Jedná se o provoz www stránek (pronájmu prostoru na webovém serveru) formou pronájmu uživateli (dále v obchodních podmínkách jen služba). Pronájem prostoru pro www stránky se sjednává na základní dobu jednoho roku s možností prodloužení. Cena a rozsah služby se řídí její variantou na webu provozovatele. 
Webové stránky služby jsou provozovány v doméně 2. řádu vlastněné uživatelem. Součástí služby je i zajištění provozu DNS serveru a elektronické pošty.  
Za účelem testování vytvářených www stránek mohou být tyto dočasně provozovány na subdoméně 3. řádu vlastněné provozovatelem.

Aktivace služby

Aktivace služby probíhá elektronickou objednávkou na webových stránkách http://www.colorstudio.cz/.  O úspěšném provedení objednávky je uživatel informován e-mailovou zprávou.  
Při objednávce si uživatel zvolí variantu služby (cenový program). Na základě této volby budou vytvořeny webové stránky v příslušné variantě. Uživateli budou e-mailem zaslány přihlašovací údaje a výzva k zaplacení služby s lhůtou splatnosti 5 kalendářních dní. Po přijetí platby bude uživateli vystaven a e-mailem poslán zjednodušený daňový doklad v elektronické formě (pdf soubor). Po přijetí platby budou dále www stránky dopracovány – budou doplněny unikátní texty a nastaveny parametry stránek dle klíčových slov.

V případě nezaplacení  služby ve lhůtě splatnosti bude služba založená při objednávce zrušena. Uživateli takovýmto zrušením služby nevzniká žádný závazek. Provozovateli vzniká náklad při registraci nové domény nebo při prodloužení platnosti vlaszní domény zákazníka ta musí být uhrazena i při stornování webhostingových služeb.

Doména vybraná uživatelem při objednávce služby bude zaregistrována a uvedena do chodu až po zaznamenání došlé platby provozovatelem. Plně funkční bude do 48 hodin od připsání platby na účet provozovatele. V rámci zkušebního provozu bude uživateli poskytnuta na přechodnou dobu doména 3. řádu.

Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby při splnění některé z těchto podmínek:

  • Uživatel porušuje podmínky provozu služby.
  • Do data splatnosti nebyla na účet provozovatele připsána platba uvedená ve výzvě k úhradě.
  • E-mailový server je využíván k rozesílání nevyžádáné pošty (spamu).
  • Obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele.
  • Do stránek je vkládán obsah narušující jejich funkčnost nebo funkčnost serveru.
  • Stránky porušují zákony ČR nebo EU nebo jsou v rozporu s dobrými mravy. 
     
  • Uživatel může jednostranně ukončit využívání služby nezaplacením výzvy k platbě na další období. Po datu splatnosti bude v případě nepřijetí platby služba ukončena. Ukončení ze strany uživatele v průběhu platební periody není možné.

Úroveň dostupnosti služby

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost poskytované služby. Provozovatel bude provádět zálohu dat uživatele uložených na serveru provozovatele. Udržujeme pro vás dvě denní, dvě týdenní a dvě měsíční zálohy. Standardně zálohujeme celý obsah serveru. 
Provozovatel neručí uživateli ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené chybnou funkčností systému, nefunkčností systému, poškozením nebo ztrátou dat. 
Plánované servisní odstávky budou alespoň 2 pracovní dny před jejich provedením uživatelům oznámeny e-mailem. Krátkodobé výpadky způsobené potřebou server restartovat nebudou hlášeny (max. 5 minutový výpadek).

Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje uživatele třetí straně. Data uživatele budou použita pouze při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatele. 
Při  specifických požadavcích (funkční, grafické) je možné s poskytovatelem služby dohodnout individuální podmínky, za kterých mohou být tyto požadavky splněny.  
Vlastníkem veškerých autorských práv k duševnímu vlastnictví a zdrojovým kódům používaným pro provoz služby je provozovatel.  
Technická podpora ke službě je poskytována na e-mailových adresách a prostřednictvím kontaktního formuláře.  
Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo přetěžovat server.

Kontakt

Ing. Pavel Náplava
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon +420 603 324 434
Skype pavelnap

Fakturační adresa a sídlo: B. Smetany 1446/10a, 725 25 Polanka nad Odrou.
IČ 47831294 a DIČ CZ6008281873.
Jsem plátce DPH, uvedené ceny jsou bez DPH.

Logo CS small © 1993 - 2019 COLOR Studio Ostrava – všechna práva vyhrazena
Reklamní grafika, loga, corporate identity, časopisy, katalogy, plagáty, reklamní plachty