csenfrdeitplruskes

Normovaná strana

Normostrana (NS) představuje 1800 úhozů - všechny znaky včetně mezer a poznámek pod čarou. Stránka na níž je 30 řádků po 60 úhozech. Pro zjištění skutečného rozsahu textu – počtu normostran, si pomůžeme jednoduchým výpočtem. V textovém editoru Word si najedeme - Soubor - Vlastnosti - Statistické údaje. Zde jsou údaje: stránky, odstavce, řádky, slova, znaky, znaky s mezerami, atd.

Normostrana je definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2.

Normostránka diplomové práce

Od dolního a horního okraje se vynechává 20 mm, od pravého okraje 25 mm, od levého 30 mm, aby se diplomová práce mohla nechat svázat do pevné vazby. Doporučuje se psát písmem Times New Roman, velikost 12 (v poznámkách velikost 10, na titulním listu 14), řádkování v textu hlavním 1,5, v poznámkách 1,0. Rozsah práce je dán konkrétní školou - většinou u diplomové práce cca 80 normostran, čili zhruba 144 000 znaků.

Máte jakýkoliv dotaz? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Prosím vyplňte kontaktní osobu.
Prosím, napište nám vaši e-mailovou adresu.
Rádi Vás navštívíme. Chcete abychom přišli k Vám a společně projdeme Vaše představy?
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a použity pro veškeré potřebné účely firmy COLOR Studio.

Zde nás najdete