Hlavní stránka

jQuery(document).ready(function() { if(typeof jQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_39','jquery'); } }...

Pokračovat ve čtení

  • Vytvořeno dne .

Prohlášení o přístupnosti

Tato webová prezentace (dále jen prezentace, web) byla vystavěna v souladu s českými Pravidly tvorby přístupného webu. Výjimky z této metodiky jsou vypsány v Nepřístupné části webu. Narazíte-li na...

Poptávka překleslení loga

  • Vytvořeno dne .

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Pavel Náplava - COLOR Studio, (dále jen „CS“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Od vás získané osobní a další údaje považuji za přísně důvěrné....

Pokračovat ve čtení

  • Vytvořeno dne .

Podmínky užití

Tato webová stránka je autorským dílem, které je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické...

Pokračovat ve čtení

  • Vytvořeno dne .

Logo CS small © 1993 - 2018 COLOR Studio Ostrava – všechna práva vyhrazena
Reklamní grafika, loga, corporate identity, časopisy, katalogy, webové projekty, webhosting, prodej šablon Yootheme a